ENGL 0524 Demonstration of The Direct Method

Language forms:

Watashi wa Bill desu.
Anata wa dare desu ka?
Watashi wa _______ desu.


Kare/kanojo wa _____ desu.

" " wa dare desu ka?
" " ________ desu.

Kore wa hon/pen/tepu/tokei desu.
Kore wa nan desu ka?
Kore wa _____ desu.